Tin Tức

Quảng Nam Sáp Nhập Tam Kỳ, Núi Thành và Phú Ninh Để Phát Triển Đô Thị Loại 1

Đăng bởi Tùng Dzũ vào lúc 13/10/2022
Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, thực hiện sáp nhập địa giới hành chính ba địa phương Tam Kỳ - Núi Thành - Phú Ninh càng sớm càng tốt để đảm bảo thực hiện quy hoạch, phát triển đô thị loại 1 thuận lợi, bền vững hơn.
Đề án sáp nhập Tam Kỳ, Núi Thành và Phú Ninh dự kiến ​​trình Quốc hội thông qua vào quý II / 2023, việc sáp nhập sẽ thực hiện vào năm 2024.
Cuộc họp đưa Tam Kỳ phát triển lên đô thị loại 1
Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phú cho biết tại cuộc họp chiều 15/8, các dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị cấp I đều dựa trên quy hoạch, sắp xếp của 3 đơn vị hành chính là thành phố Tam Kỳ, huyện Phú Ninh và huyện Núi Thành theo Nghị quyết số 08 của Tỉnh ủy. Hướng dẫn hoàn thiện hệ thống văn bản tập trung xây dựng quy hoạch phát triển đô thị loại I, xây dựng cơ chế hỗ trợ tài chính, đầu tư ..., rà soát, điều chỉnh nội dung liên quan của quy hoạch xây dựng; xây dựng cơ chế, chính sách phát triển vùng liên kết; hướng dẫn vận động xây dựng đô thị. Đồng thời, đánh giá thực trạng phát triển 3 đơn vị hành chính Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh; sơ bộ quy hoạch phát triển đô thị cấp I thành phố; tổ chức báo cáo, lấy ý kiến ​​3 nơi ...
Một góc Tam Kỳ
Theo dự án, khu đô thị mới kết hợp có tổng diện tích 904 km vuông, dân số gần 450.000 người. Với quy mô, điều kiện tự nhiên, lịch sử văn hóa phong phú, tiềm năng lợi thế về vị trí, tiềm lực kinh tế, an ninh quốc phòng và Khu kinh tế mở Chu Lai, Khu đô thị mới sẽ không chỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Quảng Nam, mà cũng sẽ trở thành lõi và động lực của toàn khu vực.

Trong lịch sử, Tam Kỳ đã nhiều lần hợp nhất, chia cắt địa giới hành chính để phù hợp với yêu cầu của thực tế.

Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành đều thuộc phủ Tam Kỳ cũ. Năm 1963, bắt đầu từ một quận tổng hợp, huyện Tam Kỳ được chia thành ba đơn vị hành chính, bao gồm Nam Tam Kỳ, Bắc Tam Kỳ và thị xã Tam Kỳ. Khi đất nước thống nhất năm 1975, 3 huyện trên được hợp nhất thành huyện Tam Kỳ, có diện tích lớn nhất tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng lúc bấy giờ.

Năm 1983, huyện Núi Thành và thị xã Tam Kỳ được thành lập mới theo Quyết định số 144-HĐBT ngày 3 tháng 12 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng. Năm 2005, thực hiện theo Nghị định số 01/2005 / NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ, điều chỉnh phạm vi hành chính của Thị xã Tam Kỳ và huyện Phú Ninh được thành lập.

Vì vậy, có thể nói ba địa danh Phú Ninh, Núi Thành, Tam Kỳ cùng xuất phát từ một đơn vị hành chính.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Phú cho rằng, với kế hoạch sáp nhập Tam Kỳ, Núi Thành và Phú Ninh thành đơn vị hành chính mới sẽ đảm bảo tính chất đô thị sôi động của khu vực, quy mô diện tích, tiêu chuẩn về dân số, và Có đủ điều kiện để xây dựng và phát triển không gian đô thị chiến lược cho tỉnh Quảng Nam trong tương lai.
Tiêu chuẩn đô thị loại 1
Tuy nhiên, chỉ xét đến tiêu chuẩn của đô thị loại I. Hiện nay, phân tích cơ học cho thấy sau khi sáp nhập 3 nơi sẽ hạ một số tiêu chuẩn, không đạt tiêu chuẩn của đô thị loại I: diện tích, mật độ dân số toàn thành phố khá thấp, chỉ 524 người / km2 (tối thiểu 2000 người / km2), tỷ lệ việc làm phi nông nghiệp khu vực nội thành là 67% (yêu cầu tối thiểu 85%). Một số tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng, kiến ​​trúc cảnh quan đô thị (nhà ở, công trình công cộng, giao thông - tỷ lệ mật độ đường rộng 7,5m trở lên trong đô thị, cấp thoát nước ...) cũng sẽ được giảm so với bây giờ của Tam Kỳ.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá, Tam Kỳ có thể đạt tiêu chuẩn đô thị loại 1 vào năm 2030 nếu tập trung các giải pháp tích cực, huy động mạnh mẽ các nguồn lực.
Tam Kỳ hiện nay
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Chí Thanh phát biểu tại buổi làm việc, đồng tình cao với phương án sáp nhập 3 đơn vị hành chính Tam Kỳ, Phú Ninh và Núi Thành. Đồng thời, yêu cầu Sở Nội vụ và Sở Xây dựng chủ trì đề xuất các nhiệm vụ liên quan trong xây dựng đề án sáp nhập cũng như xây dựng, phát triển đô thị loại I. Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu xây dựng cơ chế đặc thù cho 3 đơn vị này trên lộ trình sáp nhập.

Nhận xét